Nordijski center Bonovec | Nordijsko športno društvo Medvode
Nordijski center Bonovec Medvode

Ekofit Bonovček

Trim steza Eko fit Bonovček je nova športno rekreativna pridobitev v občini oziroma gre za dograditev nove sorodne športne infrastrukture k obstoječi- Nordijskemu centru Bonovec Medvode, s čimer je center oživel tudi v »nezimskih« mesecih.


Javni zavod Sotočje Medvode je investicijo v celoti financiral iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 (iz naslova trženja Športne dvorane Medvode), trim steza je dolga slabih 3 kilometre in ima 10 vadbenih postaj, ki so namenjene krepitvi vseh mišičnih skupin in razvoju vseh sedmih motoričnih sposobnosti. Trim steza Ekofit Bonovček je namenjena tako vrhunskim športnikom, kot rekreativnim športnikom različnih starostnih skupin.

ekofit bonovček,oblina medvode

Sprehajalna in trim steza Ekofit Bonovček predstavljala odlično dodano vrednost športno – rekreativne ponudbe tako za občane kot tudi vse ostale obiskovalce, ki bi želeli izkoristiti svoj prosti čas v naravnem okolju. Primarni cilj projekta je prispevati k bolj dinamičnemu bivalnemu okolju in izboljšanju življenjskih pogojev ter možnosti razvoja dodatnih dejavnosti in ponudbe v občini. Trim steza je zgrajena na podlagi trajnostnega pomena uporabe naravnih materialov v vsakdanjem življenju. Z obiskom sprehajalne in trim steze vadeči obiskovalci na nevsiljiv način spoznavajo pomen športnega udejstvovanja, njegov dobrodejni vpliv, pomen sprostitve in rednega gibanja v naravnem okolju ter nenazadnje pomen ekološke uporabe materialov.


Ekofit Bonovček